آخرین مطالب

شیرینی

سرگذشت شیرینی خامه ای

نان خامه ای- شیرینی سنتی فرانسوی نان خامه ای، شیرینی سبکی که همه ی ما عاشقشان هستیم( در آمریکا به آن ها پاف های خامه ای گفته می شود) قدمتی تقریبا 500 ساله دارند. سرگذشت نان خامه ای  هیچکس ریشه ی  دقیق نان خامه ای را نمی داند اما به …

ادامه مطلب...